info@epolac.com
שעות פעילות: ימים א-ה
04-6518851

הכנת השטח לצביעה

הכנת השטח והטיפול המקדים במטרה לאפשר הגנה אנטיקורוזיבית לתשתית הם הגורמים המשפיעים ביותר על העמידות והיציבות של מערכת הציפוי. ההכנה כוללת בין השאר הרחקה של מזהמים, לכלוך, אבק, שכבות שומניות, חלודה והסרה של צבע קיים כשהוא פגום, מתפורר ומתקלף. בשילוב עם מערכת צבע המותאמת לתנאי הסביבה, והשימוש הייעודי מהווים את הגורמים העיקריים המשפיעים על אורך החיים של מערכת הציפוי והתועלת הכלכלית המופקת מההשקעה הכספית בה.

בגלל חשיבותו, נקבעה לטיפול המקדים מערכת אובייקטיבית של סטנדרטים המעידים על איכותו. תקן 8501-1 ISO מקובל בתעשייה לקביעת מצב התשתית – סוג וחומרת הקורוזיה ואופני הטיפול המתבקשים מכך. מובן כי ככל שמצב הקונסטרוקציה חמור יותר או ככול שהמתקן או המפעל עשויים לעמוד בתנאים קשים יותר, נדרשת הכנה יסודית ובחירה במערכת ציפוי איכותית יותר תוך הקפדה על יישום נכון ומקצועי. התוצאה הסופית של שלבי ההכנה היא קבלת פני שטח נקיים, יציבים, ומחוספסים במידה הדרושה על מנת להבטיח הדבקות מושלמת של שכבות היסוד ומתן הגנה אנטיקורוזיבית לאורך זמן.

 

שיטת הניקוי מתחלקת לשתי שיטות כלליות: 

 1. שיטות ניקוי כימיות: ע"י תכשירים מתאימים המיושמים בטבילה, בריסוס או במריחה. חומרים שונים שיוצרים שכבה פסיבית על פני המתכת.
 2. שיטות ניקוי מכניות: ע"י שימוש בנייר לטש, מגרדות, התזת חול, מברשות מתכת, משחזות חשמליות, התזת כדוריות מתכת, התזת בזלת וכו`.

 

בחירת שיטת הניקוי מוכתבת על ידי מצב הקורוזיה של פני השטח ונקבעת בהתאם לתקן 8501-1 ISO המדרג את מצב הקורוזיה לארבע רמות של חלודה המסומנות באתיות A, B,C,D,

 1. משטח פלדה מכוסה קשקשי ערגול וקצת או ללא חלודה כלל. (מצב הפלדה בסמוך ליציאתה מהמפעל)
 2. משטח פלדה שהתחיל להחליד וקשקשיי הערגול החלו להתקלף. (מצב הפלדה לאחר שנחשפה ללא הגנה לתנאי הסביבה למשך מספר חודשים)
 3. משטח פלדה המכוסה כולו בחלודה הניתנת לקילוף ומעט גומות. Pitting). (מצב הפלדה לאחר חשיפתה ללא הגנה כנגד חלודה למשך כשנה)
 4. משטח פלדה המכוסה בחלודה וגומות. (Pitting). (הפלדה כעבור מספר שנים ללא הגנה)

 

דרגת הכנת השטח לצביעה של מבני פלדה מתוארים בתקנים שונים. להלן תיאור הטיפול והמראה הסופי של פני המתכת בהתאם לשלושת תקנים מקבילים:

התקן השוודי 055900 SIS, התקן הבריטי BS 4232, התקן האמריקאי SSPC

 • Sa – הכנת השטח באמצעות ניקויי חול.
 • St – הכנה באמצעים מכניים או ידניים.

 

SSPC – Steel Structures Painting Council 

 

התקן השוודי 055900 SIS אומץ ע"י ארגון התקנים הבינלאומי ונושא את הסימון –

8501-1 : 1988 ISO

 

 

התקן האמריקאי SSPC

התקן הבריטי BS 4232

התקן השוודי 055900 SIS

דרגת הניקוי

SSPC-SP5

White Metal

Blast

First

Quality

Sa 3

התזת חול להרחקה מושלמת של צבע, חלודה, קשקשי ערגול וכל זיהום אחר. מראה השטח צריך להיות מתכתי אחיד.

SSPC-SP10
Near White Metal Blast

Second Quality

Sa 2.5

התזת חול להרחקת צבעחלודהשמן וכומלפחות95% מהשטחמותרים רק כתמים ופסים זעירים של חלודה או צבע.

SSPC-SP6

Commercial

Blast

Third

Quality

Sa 2

התזת חול להרחקת כמעט כל המזהמים. השטח יראה ללא הגדלה, חופשי משמן, לכלוך, חלודה וכו'. שאריות של חלודה או קשקשי מתכת צריכות להיות צמודות היטב לפני השטח.

SSPC-SP7

Brush Off

Blast

_

Sa 1

שטיפת חול קלהלהרחקת שומניםחלודהקשקשי ערגול וצבע רופף

SSPC-SP3
Power Tool
SSPC-SP11

Power Tool

To Bare Metal

_

St 3

ניקוי קפדני באמצעות מברשת מתכתית וגרידה להרחקת קשקשי ערגולחלודה ומזהמיםבסוף הניקוי השטח יישאר עם ברק מתכתי ברור.

SSPC-SP2
Hand Tool

SSPC-SP3

power Tool 

_

St 2

ניקוי טוב באמצעות מברשת מתכתית וגרידה להרחקת קשקשי ערגול, חלודה, ומזהמים. בסוף הניקוי השטח יישאר עם ברק מתכתי חלש.

 

שיטות הכנת שטח של שטחים מתכתיים

הבחירה בשיטות ההכנה והניקוי והאמצעים בהם יעשה שימוש חייבים להיעשות בכפוף למספר גורמים כדוגמת: 

 1. שיעור והיקף הנזק שנגרם לתשתית. האחוז מפני השטח שנפגע מקורוזיה–חלודה.
 2. הסביבה ותנאי מזג האוויר באתר העבודה ובמיקום הסופי של המתקן או המפעל.
 3. סוג הציוד הזמין.
 4. סוג מערכת הציפוי שיעשה בה שימוש, כיוון שציפויים שונים דורשים נורמות הכנה שונות.
 5. האם כל פני השטח מטופלים או רק מספר נקודות תורפה.
 6. האם קיים צבע ישן, כגון ציפוי אפוקסי המחייב ליטוש וחספוס של פני השטח.
 7. הדרישות לעמידות ואורך החיים של המערכת.

 

שיטות הניקוי הן רבות ומגוונות, אך לכולן אותן מטרות: 

 1. הסרת החלודה וקשקשת הערגול.
 2. סילוק מלחים.
 3. הסרה של שמנים לכלוך ואבק.
 4. סילוק של שכבות ציפוי ישנות.
 5. ליטוש של אזורים בעלי קצוות חדים.
 6. חספוס / ליטוש צבע ישן בגמר קשיח.
 7. טיפול ייעודי באלומיניום ומתכת מגולוונת.
 8. קבלת פני שטח נקיים, יציבים ובעלי חספוס אחיד.

 

להלן תיאור שיטות הניקוי לפי האמצעים השונים:

ניקוי באמצעות ממסים (לפי תקןSSPC-SP1 Solvent cleaning ):

הניקוי באמצעות ממסים מתבצע לפני השימוש באמצעים מכניים ומטרתו הרחקת השומנים מעל פני המתכת. העבודה מתבצעת על ידי ניגוב או שטיפה באמצעות הממיס המתאים. לשם ניקוי יסודי יש צורך להחליף בתדירות את הממיס ואת בד הניקוי. שיטה יעילה יותר היא שטיפה באמצעות אמולגטור, או שטיפה חמה בלחץ גבוה באמצעות דטרגנטים מתאימים.

ניקוי ידני (לפי תקן SSPC-SP2 Hand Tool cleaning)

הניקוי מתבצע באמצעות מברשות מתכת, נייר זכוכית, בד זכוכית, להבה (ברנר), להורדת קשקשת רופפת, חלודה, צבע מתפורר, ומזהמים באופן כללי. שיטה זו מתאימה לעבודות תחזוקה וצביעה שגרתיות.

ניקוי באמצעות מכשור מכני (לפי תקן SSPC-SP3 Power Tool cleaning)

(לפי תקן Metal to Bare SSPC-SP11 Power Tool cleaning) למרות ששיטות אלו מוגדרות עדיין ידניות, הן יעילות יותר, מהירות ומתאימות לטיפול בשטחים נרחבים. הניקוי מתבצע באמצעות מברשות מכניות, משחזות, מכשירי שיוף ומקדחת קוצים, להורדת חלודה, צבע רופף, קשקשת ערגול רופפת וליטוש ציפוי צבע ישן. השיטות הנ"ל אינן מתאימות להרחקת מזהמים הדבוקים היטב לפני השטח.

ניקוי באמצעות סילון מים בלחץ גבוה

בשיטה זו משתמשים בלחץ מים של 5,000-3,000 psi בתוספת דטרגנטים (או עדיף אינהיביטורים למניעת חלודה). מתאימה להרחקת קשקשת של חלודה קשה, מזהמים כימיים וכו`. הציוד העיקרי הוא משאבת מים בלחץ גבוהה.

ניקוי על ידי התזה יבשה (לפי התקנים SSPC-SP5, SP6, SP7, SP10)

השיטה מבוססת על התזת חול או כדוריות מתכת באמצעות אויר דחוס, כאשר הלחץ ניתן לוויסות בהתאם לסוג ולמצב התשתית. השיטה יעילה ביותר, ומאפשרת להגיע למצב של מתכת לבנה. השיטה מתאימה גם לניקוי משטחי בטון. בסיום העבודה יש צורך להרחיק את שאריות חומר הניקוי (אבק, חול, אבקת מתכת).

ניקוי על ידי התזה רטובה

שיטה זו שונה מהשיטה היבשה, כיוון שמים מוזרקים בזרם ההתזה המכיל חול או כדוריות מתכת. התוצאה היא שיחד עם החלודה ויתר המזהמים, מורחקים בנוסף גם מזהמים אחרים כמו מלחים מסיסים וגורמי קורוזיה אחרים. ניתן להוסיף מונעי חלודה למים, אולם יש לשים לב שתהיה התאמה עם מערכת הצבע.

ניקוי חול – התזה יבשה: השיטה שלכל הדעות מספקת את הכנת השטח האיכותית ביותר. עליונות ציוד התזה בלחץ אויר על השימוש בכלים ידניים גורמת לתוצאות השונות. פני השטח מקבלים מרקם אידיאלי לציפוי, ובשילוב של מערכת צבע תואמת לתשתית ולשימושים הייעודיים המיושמת באופן מקצועי ניתן להרחיב עד פי ארבעה את מחזוריות עבודות התחזוקה. אורך החיים של מערכת כזו גדול כמעט פי עשרה ממערכת זהה שהוכנה בשיטות נחותות יותר. זמן העבודה מתקצר, ההספק גדל וליחידת שטח העלות קטנה גם ללא התחשבות בחיי מערכת ארוכים יותר. מומלץ לבצע הסרה ידנית של שכבות צבע מתקלפות ושל קליפות חלודה רופפות באמצעות מגרדות ידניות או פנאומטיות לפני התזת החול.

באמצאות שיטה זו מתקבלים פני שטח בעלי חספוס אחיד בו הפרש הגבהים שבין השקעים והבליטות (הפורוזיביות של פני השטח) הוא 80 – 30 מיקרון. לחץ האוויר בקצה הדיזה צריך להגיע ל 7 אטמוספרות, תוך הקפדה על מינון נכון שבין נפח האוויר הדחוס לכמות החומר המותז. חשוב לעשות שימוש בחומר התזה איכותי שיצמצם את יצירת האבק. בסיום העבודה יש לנקות את שאריות חומרי ההתזה והאבק באמצעות לחץ אוויר (נטול לחות ושמנים) או בעזרת שואב אבק. האזורים המנוקים חייבים לקבל את שכבת היסוד הראשונה במהירות המרבית האפשרית סמוך ככל הניתן לסיום ההתזה של כל מקטע ומקטע. בממוצע ניתן לבצע כ – 100 מר` של ניקויי חול ליום עבודה תוך כדי שימוש של כ 250 ק"ג חומר ניקויי בשעה באמצעות עבודה בדיזה של 6 ממ`.

הכנת שטח של אלומיניום ופלדה מגולוונת

צביעת אלומיניום ופלדה מגולוונת נעשית במטרה להקנות לפני השטח מראה אסתטי ולשפר את ההגנה האנטיקורוזיבית. תהליך הגלוון משאיר שאריות שומניות ומזהמים אחרים על פני השטח שחובה לנקותם. לפיכך יש להסיר את האבק, השומנים וזיהומים אחרים מפני השטח, באמצעות שטיפה עם דטרגנטים ושטיפה חוזרת במים נקיים. בהתאם להנחיות שבתקן SSPC-SP1 Solvent cleaning (ניקוי באמצעות ממסים). במקרה של זיהום על ידי תוצרי קורוזיה, השטח חייב להיות מנוקה ידנית, או באמצעות ציוד מכני בהתאם לתקן (Hand or Power Tool cleaning), SP3 SSPC-SP2 . לאחר הניקוי, השטח חייב לקבל דרגה מסוימת של חספוס באמצעים כימיים או מכניים (בהתייעצות עם מומחים בנושא).

 • ברזל חדש (רמת חלודה A): ניקויי לדרגה של 1 Sa
 • ברזל ישן (רמת חלודה B ומעלה): יש לבצע ניקוי חול עד למינימום של 2.5 SA לפי התקן השוודי 055900 SIS , במטרה להסיר חלודה וחלקיקים רופפים. במקרים בהם לא ניתן לבצע ניקוי חול יש להשתמש באמצעים מכניים כגון: דיסק, מברשת פלדה, נייר זכוכית להסרת חלודה עד לדרגת ניקיון ST-2 (לפי התקן השוודי).
 • ברזל מגולוון: יש לבצע ניקוי וחספוס באמצעות שטיפת אגר גטים קלה לדרגה SA-1 (055900 SIS), במטרה לנקותו מחלקיקים רופפים ושמנים ולקבל פני שטח עם חספוס קל. בסוף התהליך יש לנקות את האבק באמצעות טרפנטין או מדלל 101.
 • אלומיניום ונירוסטה: יש לבצע ניקוי חול או צריבה כימית במטרה לקבל שטח עם חספוס קל. ניתן להשתמש במברשת פלדה או נייר זכוכית עדין. לאחר ניקוי האבק מומלץ לבצע שטיפה עם טרפנטין או מדלל 101.

 

חשוב לזכור!

ללא תלות בשיטת הניקוי, בסוף עבודת ההכנה השטח חייב להיות ישר (ללא קצוות בולטים), מחוספס, ללא – חלקים רופפים, אבק, לכלוך, שמן או כל מזהם אחר, על מנת להבטיח הדבקות טובה של הציפוי לתשתית.

 

הנתונים המופיעים במסמך זה ניתנים ברצון טוב ולאחר שנות ניסיון בעבודות שטח ומעבדה. אין בהמלצתנו במסמך הנ"ל התחייבות כלשהי ומפעלנו שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את הנתונים המופיעים בו בכל עת.

 
חברת בניית אתרים חברת בניית אתרים