info@epolac.com
שעות פעילות: ימים א-ה
04-6518851

כשלים שכיחים

כאשר מערכת צבע אינה מספקת את התוצאות המצופות יכולות להיות לכך מספר סיבות:

  1. הכנה לא טובה של פני השטח.

  2. יישום לא נכון או בחירת של מערכת צבע בלתי מתאימה.

להלן קווים כלליים לכמה מהבעיות הנפוצות והצעות לפתרונן:

הטיפול

הסיבה

הבעיה

שנה לחץ אן פיה
-שנה מרחק
-בדוק מפרט 
 
– קוטר פיה או לחץ לא מתאים בזמן הריסוס.

– אקדח הריסוס קרוב מידי למשטח.

– מדלל לא מתאים
קליפת תפוז
שנה את המדלל
-תן לצבע הקודם להתייבש
-הקטן את עובי הציפוי
 
הצבע מתייבש מהר מידי.

– צבע קודם לא התייבש לגמרי.

– עובי הצבע הרטוב גדול מידי

קמטים

צריך לצפות בציפוי אוטם.

– בדוק מפרט.

– הקטן את עובי הציפוי.
משטח נקבובי (פורוזיבי).

– מדלל לא מתאים.

– עובי הצבע הרטוב גדול מידי.

בועות

בדוק המפרט והתנאים בשטח.

-ציפוי אחרון לא תואם את צבע היסוד או צבע קודם

– תנודות טמפרטורה גדולות

סידוק

קטן עובי שכבה רטובה

-הפחת כמות מדלל בצבע

 

– עובי שכבה גדול מידי.

– דילול יתר

– צביעה לא נכונה

 נזילה

– הפחת עובי שכבה רטובה.

-הקפד לעבוד בטמפרטורות עבודה סבירות (עפ"י המפרט).
– עובי שכבה עבה בהרבה מהמומלץ.

– טמפרטורה נמוכה – קור.

– שימוש בממיס לא מתאים.
חוסר ייבוש
 
שנה מדלל.

– הקטן מרחק צביעה.

– רסס במקום סגור או ללא רוח.
מדלל לא מתאים.

– מרחק צביעה גדול.

– רוח.

 

חספוס – Over spray

לחספס את השטח.
-קרר את השטח
 
-יש לנקות היטב את השטח.
-פנה למחלקה הטכנית.
– תשתית מלוטשת מדי.
– תשתית חמה מידי.

– תשתית לא נקייה.

-אי התאמה בין הציפוי החדש לשכבת הצבע הקיימת.

הדבקות לקויה 

השתמש בסילר דליל יותר.

-ניקוי קפדני של המשטח.

– צריך להשתמש בממס פחות נדיף.

– צריך להשתמש בממס פחות נדיף.

 
משטח נקבובי.
– משטח מזוהם, ומשומן.

– הציפוי מתייבש מהר מידי.

– טמפרטורת הסביבה גבוה

מראה ציפוי נקבובי

 

בעיות נוספות: 

  • פינות חדות וקצוות מרותכים חייבים בטיפול וצביעה ידנית, לפני צביעת יתר השטח על ידי ריסוס.
  • ניקוי לא קפדני של השטח מחלקיקים ואבק אחרי התזת חול, גורם להתפוצצות (נקבוביות) הצבע והופעת חלודה.
  • אי הרחקה מושלמת של שומנים ומזהמים אחרים מונע הדבקות של הצבע לתשתית.
  • בועות אויר עלולות להופיע כאשר עובי שכבת הצבע גבוהה מהמומלץ.
  • כעקרון – כל עבודות ההלחמה, תיקונים, השחזה וכל טיפול אחר חייבים להתבצע לפני הצביעה.
  • בזמן תהליך הצביעה עשויות להיווצר עוד מספר רב של בעיות הנובעות מהכנת שטח, ציוד, מזג אוויר, תנאי שטח וכו`.

 

אנה פנה למחלקה טכנית במפעלנו לצורך קבלת ייעוץ ופתרון לבעיות הנ"ל

חברת בניית אתרים חברת בניית אתרים