info@epolac.com
שעות פעילות: ימים א-ה
04-6518851

מהי קורוזיה ואיך ניתן להגן מפניה

קורוזיה היא היוצרות חלודה. חלודה היא התוצאה הנוצרת כאשר הברזל עובר את תהליך הקורוזיה. ברזל או מתכת אינם מוצרים טבעיים, עפרות הברזל עוברות תהליך חימום וטיהור בהם מושקעת אנרגיה רבה, הנאגרת בתוצר הסופי. ניתן לפיכך לראות במתכות הברזל מעין תצורה של סוללה טעונה במטען חשמלי. אנרגיה זו יכולה להשתחרר באופן דומה לסוללה רגילה המפעילה פנס. כאשר סוללה זו משתחררת מהמטען החשמלי שבה, ניתן להבחין בקורוזיה בהיקף ציפויי האבץ – והחומצה האלקטרוליטית משתחררת. קפסולת האבץ מכונה גם בשם אנודה. במתכות מתרחש תהליך דומה, כאשר חלקים נעכלים (עוברים קורוזיה) בזמן שחרור האנרגיה או במילים אחרות הברזל החליד. בדומה למצבר ברכב בו ישנו קוטב חיובי ושלילי, קטבים אלו מכונים אנודה (+) וקתודה (-). פני השטח של המתכות אינם חלקים לגמרי ולחות נאגרת וביחד עם מזהמים ומלחים משמשים כאלקטרוליטים (חומר או תמיסה מוליכה). גורם נוסף שבלעדיו תהליך הקורוזיה אינו אפשרי הוא האוויר – או נכון יותר החמצן שבאוויר, שמגיב עם המתכת בתהליך של שחרור האנרגיה החשמלית. פלדה או מתכת החשופים לאוויר וללחות מאפשרים את היוצרותם של חלקיקים על פני השטח המשחררים את מטענם החשמלי ומאפשרים את היוצרות החלודה. מה שמבחינה כימית מחזיר את הגלגל לאחור למצב הטבעי של המתכת כעופרת ברזל.

 

איך אפשר להגן נגד קורוזיה? מה דרוש על מנת להגן על ברזל ופלדה מחלודה?

מצאנו שצריך אוויר (חמצן) ולחות על מנת שתהליך הקורוזיה יתחיל. במידה ונצליח למנוע אחד או את שני הגורמים האלה לבוא במגע עם המתכת, נמנע את התהליך היוצרות החלודה.

ניתן לעשות זאת באמצעות כיסוי המתכת בפילם / מחסום דק. במידה ומחסום זה יהיה בלתי חדיר ללחות ולחמצן שבאוויר נמנע את תהליך היוצרות החלודה או הקורוזיה.

על-מנת שהמחסום ימלא את תפקידו כהלכה, יש למנוע לחלוטין את הנוכחות של החמצן או המים מתחת לציפוי. מחסום כזה יכול לבוא בצורה של צבע אנטיקורוזיבי. ממה שראינו הצבע או הפילם של הצבע צריך לכלול את הקריטריונים הבאים על מנת לתת הגנה אפקטיבית: הוא חייב להיות בלתי חדיר ככל האפשר. רק טבעי הוא שעובי רב יותר של הצבע, יהיה אטום יותר ופחות חדיר מאשר פילם בעובי דק. לפיכך הפילם של הצבע צריך להיות עבה ככל הניתן בגבולות היישום האפשריים. יישום הצבע חייב להיעשות כך שלא תתאפשר כליאה של לחות או חמצן בכיסי אויר, שיקשו על מניעת היוצרות קורוזיה חדשה. כאן גם חשיבותו הרבה של הטיפול המקדים, כיוון שחלודה מכילה בתוכה גם חמצן וגם לחות, השארתה על פני השטח תגרום קרוב לודאי להמשך תהליך הקורוזיה מתחת לציפוי או הפילם היבש, ללא קשר למידת ויכולת האיטום שלו.

במילים אחרות ככל שההכנה המוקדמת טובה יותר קרי הגעה לפני מתכת חשופים, יציבים, נקיים וללא כל סימני חלודה, כך התוצאה – ההגנה האנטיקורוזיבית תהיה טובה יותר ותימנע האפשרות של היוצרות חלודה הכלואה בין פרופיל המתכת או הקונסטרוקציה לפילם היבש של הציפוי המגן. כמעט כל סוג של ציפוי משמש כמחסום בין המתכת ללחות ולחמצן שבאוויר, איכותו נקבעת על פי איכות הצבע שבשימוש ואופן יישומו.

 

 

דוגמא לסוגי צבעים שמשמשים כחסמים נגד היוצרות חלודה וקורוזיה ניתן למנות:

  • צבעים אפוקסיים.
  • צבעים פוליאוריטנים.
  • צבעים אלקידיים.

 

 

 

הנתונים המופיעים במסמך זה ניתנים ברצון טוב ולאחר שנות ניסיון בעבודות שטח ומעבדה. אין בהמלצתנו במסמך הנ"ל התחייבות כלשהי ומפעלנו שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את הנתונים המופיעים בו בכל עת.

חברת בניית אתרים חברת בניית אתרים