info@epolac.com
שעות פעילות: ימים א-ה
04-6518851

פרוייקט חניון הגרנד קניון – חיפה

פרויקט הגרנד קניון בחיפה כולל צביעת החניון בשטח כולל של 85,000 מ"ר במערכת ציפוי דקורטיבית בעלת עמידות גבוהה בשינוע רכבים המיושמת בעובי של 600-700 מיקרון על גבי תשתית הבטון הישנה של החניון. למערכת ברוב השטח גמר חלק ובאזורים מסויימים מיושם גמר נגד החלקה.

מערכת הציפוי בפרוייקט זה, על פי דרישת הלקוח, נטולת ממיסים נדיפים (חסרת ריח) על מנת לאפשר את הפעילות השוטפת של המרכז המסחרי ללא כל הפרעה. המבצע הוא חברת סופ שדרוג חניונים.


 
 
 
 
 
חברת בניית אתרים חברת בניית אתרים