info@epolac.com
שעות פעילות: ימים א-ה
04-6518851

מערכות מומלצות לתעשייה

מערכת צבע מאושרת Norsok M501 – לצביעת קונסטרוקציה כבדה לעמידות מעל 15 שנים


מערכת ציפוי מבודדת – Megatherm


מערכת צבע לקונסטרוקציה כבדה : מתקנים – צביעה חיצונית של מכלים. לאווירה קורוזיבית קשה/מפעלים כימיים


מערכת צבע לקונסטרוקציה כבדה: מתקנים – צביעה חיצונית של מכלים. לאווירה קורוזיבית בינונית


מערכת צבע לקונסטרוקציה כבדה : צביעה פנימית של מכלים – רצפות ומתקנים. עמידה בכימיקלים


מערכת צבע לקונסטרוקציה כבדה : צביעה פנימית של מכלים – רצפות ומתקנים


מערכת צבע לקונסטרוקציה כבדה: צביעה פנימית של מכלים, רצפות ומתקנים עמידה בתחמוצת ומלחים מחמצנים


מערכת צבע לקונסטרוקציה כבדה : מתקנים – מכלים – צנרת , על ותת קרקעיים


מערכת צבע לקונסטרוקציה כבדה : מתקנים – מכלים – צנרת , על ותת קרקעיים על בסיס מים


מערכת צבע קונסטרוקציה כבדה : מתקנים . לאווירה קורוזיבית קשה


מערכת צבע לקונסטרוקציה כבדה : ארובות , תנורים , פלדה מתחממת וכו'


מערכת צבע לקונסטרוקציה קלה: מעקות, עמודים וסורגים צביעה ישירה


מערכת צבע לקונסטרוקציה קלה : מעקות – עמודים – סורגים – צביעה ישירה על בסיס מים


מערכת צבע לקונסטרוקציה קלה : צנרת על קרקעית , מעקות – עמודים


מערכת צבע לקונסטרוקציה קלה-בינונית : צנרת על קרקעית , מעקות- עמודים


מערכת צבע לבריכות שחיה ומכלי אחסון למים


 

חברת בניית אתרים חברת בניית אתרים