info@epolac.com
שעות פעילות: ימים א-ה
04-6518851

צבעי סיגמרין

צבעי סיגמרין (1988) בע"מ מייצרת צבעים ומדללים לתעשיות המתכת    
השונות, לתעשייה הביטחונית והצבאית.
הצבעים מיוצרים על פי תקנים ישראלים ובינלאומיים.

סוגי הצבעים המיוצרים במפעל הינם :

  •                      צבעי יסוד סינתטיים
  •                       צבעי גמר סינתטיים
  •                       צבע לצביעה ישירה על פלדה, פלדה מגולוונת ואלומיניום
  •                       צבעים על בסיס גומי מוכלר
  •                       צבעים על בסיס אפוקסי
  •                       צבעים לתעשייה ביטחונית (TTE-516,TTE-527,TTE-529)

    את הצבעים נתן לקבל על פי לוחות גוונים או דוגמא מוסכמת.
    למפעל מערכת  איכות iso 9001:2015 מבוקרת ע"י מכון התקנים.

 כמו כן, המפעל מוגדר כ"מפעל מוסמך" על ידי חיל חימוש, חיל האוויר ותעש. 

 

      

 

 לחץ לכניסה לאתר החברה  www.sigmarin.com

חברת בניית אתרים חברת בניית אתרים